Покрив с метални керемиди местност Камбаните гр. София