Завършен покрив с метални керемиди с. Долни раковец