• София, бул. Симеоновско Шосе № 120
  • тел./факс: +359 02 860 10 67

Инструкция за монтаж на метални керемиди

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ КЕРЕМИДИ РУФ КЪМПАНИ

  • Ширина – 1190 мм
  • Полезна ширина – 1100 мм
  • Дебелина на материала – 0,5 мм
  • Дължина на листа до – 8000 мм
  • Препоръчителна максимална дължина – 3630 мм

 

 


МОНТАЖ НА ДЪРВЕНА СКАРА

При монтиране на метални керемиди трябва да бъде изградена първо дървена скара, с  разстояние между дъските 350 мм осово една от друга след първата на горе, а от началото на първата до средата на втората – 300мм. Наклонът не трябва да е под 12° (20%).

Първата дъска на под покривната конструкция трябва да бъде по-висока от останалите с 15 мм. Челната дъска трябва да бъде по-висока от под покривната конструкция с 40 мм (фиг.1).

 


ПРЕДИ МОНТАЖА НА МЕТАЛНИТЕ КЕРЕМИДИ ТРЯБВА ДА СЕ МОНТИРА ВОДОСТОЧНАТА СИСТЕМА СЪС СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ :

  1. Обличане на челна дъска с подходящ профил
  2. Поставяне на Улук, като се захваща с винтове към челнатa дъска (монтира се с наклон към водосборното казанче)
  3. Надулучна пола
  4. Монтиране на конзоли и обтегачи през 50  см

Ако не са еднакви диагоналите на ската, ще се получи разминаване между равнините на ската и на керемидите в горната или страничната част. При което частите на покривното покритие, които излизат извън ската трябва да бъдат изрязани с ножица за ламарина или нагер.

Забранено използването на абразивни режещи инструменти


ПОЛАГАНЕ НА МЕТАЛНИ КЕРЕМИДИ ОТ РУФ КЪМПАНИ

След това фиксираме металната керемида към скарата със самонарезни винтове 4,8х35мм, които се завиват в ниската част на вълната, като започнем от фиксиращия винт.

Забележка: напречното профилиране на платната предотвратява свличането им надолу по време на монтажа.

Монтажът на металните керемиди може да започне и от двата края на покрива или от средата, ако ската е триъгълен. Ако се започне от десния край, то всеки следващ лист се поставя под последната вълна на предишния.

При поставяне на металните керемиди от РУФ КЪМПАНИ трябва да се спази листът да влиза 4 см в улука. Първия поставен лист се закрепва със самонарезен винт за скарата за да предоврати свличането му. След това се поставя вторият лист като се подпъхва под първия, ако се редят от дясно на ляво и се поставя над първия ако се монтират от ляво на дясно. Металните листове се центроват един спрямо друг, така че фугата между тях да е минимална и се закрепват помежду си със самонарезни винтове (кьси 4.8х20мм), първо в задната част на листа, после в предната, след което на всяка вълна в горната и част. По този всеки следващ лист се закрепва за скарата със самонарезен винт (4.8х35мм).

Ако се получи изместване на цялата композиция се изравнява по улука, така че навсякъде да са спазени необходимите 4см, като се развиват предпазващите винтове и остане само фиксиращи. Цялата композиция се хваща от няколко  и се завърта около фиксиращия винт, така че металните керемиди да влизат точно 4см в улука в двата края. След изравняването е необходимо предпазващите винтове да се върнат по местата си, за да се запълнят отворите. (фиг. 3)

При монтаж на металните керемиди е важно на билото листовете да бъдат допрени един до друг, това предотвратява при наличие на вятър навяване на сняг под керемидите.

Също така остават отвори между високите части на вълната на керемидата, които позволяват циркулацията на въздуха.

Температурата под и над ламарината се уеднаквява и това води до появата на по-малко количество конденз.

Покривните листове се закрепват с помощта на самонарезни винтове с уплътнителна шайба – тяхното предимство при правилна употреба се състои в пълната водонепроницаемост и изключителната здравина на съединението. Процесът на закрепване на листовете значително се облекчава и опростява, а също така се улесняват ремонтът и демонтажът.

Много важно е качеството на самонарезните винтове, тъй като те трябва да осигурят пълна водонепроницаемост и корозионна устойчивост, не по-малка от тази на закрепвания материал. С тази цел винтовете трябва да бъдат с достатъчно дебело цинково покритие и качествено цветно покритие. За завинтване на самонарезните винтове е най-подходящ акумулаторен винтоверт с ограничител на въртящия момент.

Винтът е завинтен правилно ако уплътнението се подава около 1 мм от металната шайба.

При по – големи дължини на покрива е желателно листите метални керемиди да бъдат изработени на модули с напречно застъпване.

Дължините на листовете ще бъдат така предвидени, че застъпването да бъде точно 13см. На наклонените била  под капака се залепя битумна лепенка с алуминиево фолио.  Захващането на челния профил е на две места – върху профила ОЧД Рис.35 (3см) и по дължината на ската през 50 см.

След като се монтират платната, се поставят капаците и челните планки и се закрепват със самонарезни винтове по горната вълна на профила, а челната планка се закрепва допълнително към челната дъска. Не забравяйте да закрепите уплътнителната лента под капака – всичките винтове и уплътнителната лента трябва да бъдат покрити от него.

Капакът се закрепва на всяка втора профилна вълна с винтове, а челната планка се закрепва към капака с винтове (фиг. 4).

По дължина застъпването на платната се прави само по напречния профил.

За да се предотврати възникването на конденз е необходимо под покривните платна да се постави анти кондензираща мембрана и да се осигури добра вентилация на под покривното пространство.

Мембрана се полага върху ребрата със застъпване от корниза към билото. При това под капака трябва да има празно пространство, не по-малко от 50мм. за да може влагата безпрепятствено да се изпарява (ако под покривното пространство е топло изолирано).

Скарата трябва да бъде изпълнена така, че въздухът безпрепятствено да прониква от корниза до билото на покрива.Възможен е вариант на монтаж на дифузионно фолио при по-високи контра летви, заради което се получава голямо разстояние между металните керемиди и улука. Улукът се захваща за първата дъска от скарата. В този случай, за да насочим конденза в улука, дифозионното фолио трябва да мине върху последния ред дъски от скарата и да влезе в улука.

Когато помещението под покрива е обитаемо е желателно да се топлоизолира с полагане на вата между дървените ребра. Тя играе ролята и на шумоизолатор.


ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МАТЕРИАЛИ.

Необходимото количество листове на метални керемиди от РУФ КЪМПАНИ може да се изчисли, като дължината на корниза се раздели на полезната широчина на един лист. Изчисленията се правят според чертежа, но е желателно да се измери и подготвената дървена скара. Също така, ако покривът е правоъгълен, трябва да се измерят двата диагонала – те трябва да са еднакви.


ДОПЪЛНИТЕЛНА ОБРАБОТКА

При монтажа на покрива металните листове се налага да се режат ръчно – със специални инструменти или ножици за метал.

Ако е необходимо да се направи наклонен сряз, то за това се използва ръчна дискова електропила с твърдосплавни режещи елементи или електрическа ножица.

ВНИМАНИЕ!!! Категорично се забранява използването на абразивни режещи дискове.


ГРИЖИ ЗА ПОКРИТИЕТО НА МЕТАЛНИТЕ ЛИСТОВЕ

При изрязването и пробиването на металните керемиди се образуват стружки, които трябва внимателно да се отстранят, в противен случай те ще ръждясат и могат да повредят покритието.

Ако при монтажа на покрива повърхността е замърсена, се измива с вода ( може да се използват меки миещи средства ).


ЦВЕТНО ПОКРИТИЕ НА МЕТАЛНИТЕ КЕРЕМИДИ

Ако по време на монтажа полиестерния слой е повреден, то защитния цинков слой предпазва металния лист от ръжда. Драскотините леко се покриват със същия цвят спрей. Щателно проверете всичките ли срязове и драскотини сте защитили.


ПРАВИЛА ЗА ПРИДВИЖВАНЕ ПО ПОКРИВ ИЗГРАДЕН С МЕТАЛНИ КЕРЕМИДИ

По профила трябва да се ходи внимателно, с обувки с меки подметки, и да се стъпва само в извивката на вълната в местата където профила на металните листове допира дървената скара. За да се избегне свличане на големи маси от сняг е необходимо да се монтират снегоупори. Те се поставят под втората вълна от улука или на разстояние 35 cm от корниза.


СПЕЦИФИКА И РАЗМЕРИ ПРИ МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ КЕРЕМИДИ ОТ РУФ КЪМПАНИ

Имате проблем с покрива!

Заяви оглед на място
Изпрати запитване и ние от Руф Къмпани ще Ви посетим и ще предложим решение за вашия покрив.

Изпълнени проекти